Pro Obec Ohníč připravujeme „Pasport Komunikací“

Zpracováváme „Pasport Komunikací“ dle platné legislativy, který pomůže obci k čerpání dotací na opravy jednotlivých úseků. Podrobná data území zpracovaná na základě vyhodnocení detailních leteckých snímků. Obec tímto získá také podrobnou ortofotomapu s rozlišením až 2 cm/px. Výstupem bude zpracování dat do GIS mapové aplikace.

Stejným způsobem jsme v minulosti zpracovávali také „Pasport Hřbitova“.